Covers

Egg Roll Covers
Egg Roll Covers

500g

Won Ton Paste - Regular Style
Won Ton Paste

Regular Style

400g

Won Ton Paste - Thin Style
Won Ton Paste

Thin Style

400g

Sui Kow Paste
Sui Kow Paste

900g

Chiao Tzu Skins
Chiao Tzu Skins (Gyoza)

Shao-Mai Dumplings

340g

Kuo Tieh Dumpling Skins
Kuo Tieh Dumpling Skins

Northern Potstickers

340g

Egg Roll Covers
Egg Roll Covers

Institutional Format

1kg

Won Ton Paste
Won Ton Paste

Institutional Format

1kg

Hong Kong Style Won Ton Paste
Won Ton Paste (Thin)

Institutional Format

1kg

Fried Won Ton Paste
Fried Won Ton Paste

Institutional Format

907g

Thick Won Ton Paste
Thick Won Ton Paste

Institutional Format

1kg